Priser

Priser på gasol

Person betalar i kassan

Gasolflaska PC10

Gasolflaska P11

Gasolflaska PC5

Gasolflaska PA11

Gasolflaska 2000

Gasolflaska 2006

Gasolflaska 2012

Gasolflaska HPC5

Gasolflaska PA6

Gasolflaska P6

Gasolflaska BBQ8

Gasolflaska HPC10

Gasolflaska H11

Gasolflaska M16

Gasolflaska M16

Gasolflaska P19

Gasolflaska P45

Revisionskostnad, vad innebär det?

För att Gasolfyllarna ska kunna fylla på din flaska så behöver din gasolflaska vara godkänd inom intervallet för återkommande kontroll. Så när du kommer till oss kontrollerar vi så att flaskan uppfyller det kravet. Gör den det fyller på vi och du betalar endast för gasolen vi fyllt på.Om flaskan däremot har passerat sitt datum för återkommande kontroll så får vi inte fylla på den och vi visar dig hur vi läst av den informationen. Vi erbjuder dig då en reviderad gasolflaska, du får en flaska som har minst 8 år kvar till nästa kontroll och vi tar hand om din utgångna gasolflaska. Detta förutsätter att vi har just en sådan flaska i lager, olika depåer har olika lagersaldon av revisionsflaskor.

Om en flaska saknar märkning eller om märkningen är övermålad räknas flaskan som utgången. Har gasolflaskan skador eller gravrost görs en bedömning av personalen på plats om vi kan erbjuda dig en revisionsflaska.En gasolflaska är ett tryckkärl och skall kontrolleras vart 10:e år. Vid kontrollen passar man även på att byta ut ventilen och om det är en stål eller aluminiumflaska så blästras och lackeras den. Sen vägs flaskan och uppgifter om vikt, provningsdatum och nästa datum för kontroll stämplas på flaskan.

Detta är inget vi på Gasolfyllarna utför själva i dagsläget utan vi samlar ihop alla flaskor runtom våra stationer och skickar alla flaskor med lastbil ner till Danmark där våra flaskor kontrolleras.