Villa och lägenhet

Gasinstallation i villa och lägenhet

Ett kök med gasolspis

Gasolspisen är en favorit som allt fler åter sätter in i sina hem. Med en gasolspis blir matlagningen till en enkel match, tack vare den direkta regleringen av värmen och den snabba effekten.

Det är lite klurigt att installera en gasspis, med tanke på brandsäkerheten. I en bostad får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. I bostaden får också aerosolbehållare och engångsbehållare förvaras. Är behovet större än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas hos kommunen

Läs instruktionerna

Läs alltid instruktionerna som medföljer din gasolapparat. Där finns information om hur du ska använda och sköta utrustningen, hur den ska placeras i förhållande till antändbart material och vilken typ av gasolbehållare som är avsedd för just din gasolapparat.

Använd rätt reservdelar

Var noga med att alltid använda reservdelar som är avsedda för gasol. Gasolapparater ska vara CE-märkta med fyra siffror efter. Dessutom ska de vara märkta ”B/P” (butan/propan, dvs. gasol) och ”30 mbar” (avser gasolens tryck efter regulatorn).