FAQ

Vanliga frågor och svar

Kvinna ger en gasolflaska till en man

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor. Om du inte finner svar på det du undrar får du gärna maila eller ringa till oss.

Hur mycket gasol får jag transportera i min bil?

Som ADR 1.3 utbildning får du transportera 1000 s.k. ”riskpoäng” enligt ADR, det innebär ca 333 kilo gasol.Som privatperson får du egentligen transportera hur mycket gasol som helst under förutsättning att det är för privat bruk.

Kan gasolflaskan ligga ner i bilen?

Nej det får den inte. Detta pga. att gasolvätskan få ligger i nivå med säkerhetsventilen och skulle den lätta skulle man få ett utsläpp av gasolvätska istället för gasolgas. Gasolvätska har ett mycket större energiinnehåll än gasol i gasform.

Hur räknar jag ut hur mycket gasol en brännare drar i kilo?

1kg gasol innehåller 12,8kW energi. Dvs, är en brännare på 12,8kW så drar den 1 kilo gasol per timme. Räkneexempel: Min gasolgrill är på 5kW, hur länge räcker en PC5:a? 5/12,8=0,39 kilo gasol per timme. En flaska räcker då ca 13 timmar.

Hur länge räcker gasolen?

Man behöver veta hur stor effekten är för att kunna räkna ut förbrukningen. Är din grill på 5kW så räcker en gasolflaska PC5 i ca 13 timmar på full effekt. Oftast grillar man inte på full effekt så mer troligt är att din flaska räcker i över 20 timmar.För att räkna ut hur länge en flaska räcker tar man effekten delat på 12,8 som är energin i ett kilo gasol och får då förbrukning per timme. Ta sedan antal kilo i flaskan delat på förbrukning per timme. Ex 5/12,8=0,38kg/h. 5 kilo i flaskan / 0,38kg/h blir ca 13 timmar.

Vad är gasol

Gasol ett handelsnamn på en petroleumprodukt som främst består av propan(C3H8) eller butan (C4H10). Propan har en kokpunkt på – 42° C, kan därför användas i mycket sträng kyla. Propan levereras i stål-, komposit- och aluminiumflaskor. Gasolen som Gasolfyllarna säljer innehåller alltid minst 95% Propan.

Vilken temperatur kan man nå upp till vid förbränning av gasol?

Vid rätt förbränning är temperaturen ca.1900°C. Om man tillsätter till exempel rent syre kan temperaturen nå upp till 2800 °C, detta används till exempel vid skärning i stål.

Vad är gasolens fysikaliska egenskaper?

Gasol är tyngre än luft. Det kan innebära att vid ett läckage och dålig ventilation kan gasen ansamlas på låga punkter. En gasolflaska fylls med vätska vid 15° C till endast 82% för att kunna expandera vid en temperaturhöjning. Trycket i flaskan ändras bara av den yttre temperaturen så länge det finns gasolvätska kvar. Detta innebär att det inte går att sätta på en manometer för att se hur mycket gasol det finns kvar.

Hur mycket gasol klarar en flaska av att leverera?

En gasolflaska kan leverera en viss mängd gasol per timme beroende på omgivningstemperatur och våt yta. Tumregeln är 1kg/timme. Ex. om en spis förbrukar 2,5 kg/h skall 3 flaskor parallellkopplas. Tar man ut för mycket gasol så hinner inte gasolvätskan att koka av ny gas utan den kyls ner och det bildas frost/is på utsidan av flaskan och trycket sjunker. Tillslut är flaskan trycklös trots att det finns vätska kvar. Du tror att flaskan är tom, och kanske byter en halvfull flaska. Då blir det väldigt dyrt att använda gasol om du inte är kund hos Gasolfyllarna där du bara betalar för den mängd som fylls på.

Varför måste man ha Huv/lock på en del flaskor och andra inte?

Lockets funktion är att skydda ventilen om gasolflaskan skulle få en stöt eller falla omkull. Gasolflaskor som har en krage runt ventilen behöver ej utrustas med lock. Det är ett lagkrav att gasolflaskor som skall ha lock på sig har det under transport.

Behöver jag ha tillstånd för att ha gasol hemma?

Som privatperson behövs inget tillstånd men det rekommenderas att ha max en P11 inkopplad och en i reserv.

Får jag göra installationen själv?

Ja det får du men det är inte alltid rekommenderat, fråga gärna oss så berättar vi hur vi skulle gjort i ditt fall och hjälper dig välja rätt material och produkter.

Vad är era priser på gasol?

Gasolpriset är uppbyggt av delar. Dessa delar är produkten, energiskatt, koldioxidskatt, transport, ADR avgift och våra egna kostnader i form av till exempel löner, hyror etcetera Priset på produkten styrs av världsmarknaden, skatten bestäms av staten och transporter av våra leverantörer. Vi försöker ändra våra priser så sällan som möjligt. För att se aktuella priser, se sidan Priser

Jag har köpt en spis till min restaurang och behöver gasol, hur går jag tillväga?

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt ifrån ansökan om tillstånd för brandfarlig vara, utbildning, installation och leverans av gasol.

Vår nya lackbox går på gasol, vem kan hjälpa mig med installation och gasol?

Kontakta oss så hjälper vid dig med projektering, ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara, utbildning, dimensionering av rör, utrustning och gasolcistern, driftsättning och förebyggande underhåll. Vi arbetar i hela Sverige.

Det luktar gasol, vad ska jag göra?

Är lukten väldigt påtaglig finns en risk att du kan få en explosiv blandning och prion bör då vara att stänga av gasoltillförseln vid flaskan och vädra så eventuell gasolblandning tunnas ut.För att sedan identifiera vart källan till läckan finns används med fördel läckspray. Du kan blanda egen läckspray med vatten och diskmedel. Spraya eller pensla på läckspray/såpvatten på alla kopplingar och skarvar, där det skapas bubblor har du din läcka. Är det en omfattande läcka kan man även lyssna efter pys ljud. Åtgärda läckaget och läcksök igen innan du börjar använda ditt gasolsystem igen.

Ackreditering

Vad innebär ackreditering?

Ackreditering (kvalitetssäkring) är en prövning av kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls enligt viss standard och kontrolleras regelbundet. Vilken standard som ska uppfyllas beror på vad det är som ska ackrediteras. Bland annat ackrediteras bilbesiktningsföretag, laboratorier och certifieringsorgan, det vill säga organisationer som på något sätt utför prover och analyser. Genom ackreditering säkerställs kvaliteten på proverna och analyserna på ett opartiskt och oberoende sätt.

Ackreditering i Sverige

I Sverige är Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, utsedda av regeringen att vara nationellt ackrediteringsorgan. Det är bara en juridisk person, det vill säga ett företag eller en organisation, som kan ackrediteras. Företaget eller organisationen blir genom ackreditering berättigad att utföra en viss uppgift. I ackreditering ingår också en regelbunden kontroll, för att se till att organisationen fortfarande upprätthåller den aktuella standarden.

Varför är Gasolfyllarna ackrediterade?

Ackreditering är ett sätt att visa kvalitet och kompetens. Det ger positiva effekter för myndigheter, upphandlare, industri, tillverkare och konsumenter.

Ackreditering:
– ger större trygghet för kunder
– innebär ökad konkurrenskraft
– ger ordning och reda i verksamheten och minimerar risken för fel
– kan vara nödvändigt för att komma ifråga för ett uppdrag
– förenklar global handel.

Viss ackreditering är obligatorisk vilket innebär att en del kontroll- och besiktningsorgan måste vara ackrediterade för att få driva sin verksamhet. På fordonssidan måste till exempel företag som utför bilbesiktning, kontroll av färdskrivare eller hastighetsregulatorer vara ackrediterade.För tillfället krävs det inte ackreditering för kontroll och fyllning av gasolflaskor men vårt mål är inte att vara ”bra” vi vill vara bäst! Vi tog beslutet att frivilligt ackreditera oss av flera anledningar, dels för att våra kunder ska känna dels trygghet men även för att vi skulle blir bättre på det vi gör. Vi hoppas att fler tar samma beslut som oss för att öka kunskapen och bibehålla den höga säkerheten kring gasol och gasolhantering.

Revision

Revisionskostnad, vad innebär det?

För att Gasolfyllarna ska kunna fylla på din flaska så behöver din gasolflaska vara godkänd inom intervallet för återkommande kontroll. Så när du kommer till oss kontrollerar vi så att flaskan uppfyller det kravet. Gör den det fyller på vi och du betalar endast för gasolen vi fyllt på. Om flaskan däremot har passerat sitt datum för återkommande kontroll så får vi inte fylla på den och vi visar dig hur vi läst av den informationen. Vi erbjuder dig då en reviderad gasolflaska, du får en flaska som har minst 8 år kvar till nästa kontroll och vi tar hand om din utgångna gasolflaska. Detta förutsätter att vi har just en sådan flaska i lager, olika depåer har olika lagersaldon av revisionsflaskor. Om en flaska saknar märkning eller om märkningen är övermålad räknas flaskan som utgången. Har gasolflaskan skador eller gravrost görs en bedömning av personalen på plats om vi kan erbjuda dig en revisionsflaska.

En gasolflaska är ett tryckkärl och skall kontrolleras vart 10:e år. Vid kontrollen passar man även på att byta ut ventilen och om det är en stål eller aluminiumflaska så blästras och lackeras den. Sen vägs flaskan och uppgifter om vikt, provningsdatum och nästa datum för kontroll stämplas på flaskan.

Detta är inget vi på Gasolfyllarna utför själva i dagsläget utan vi samlar ihop alla flaskor runtom våra stationer och skickar alla flaskor med lastbil ner till Danmark där våra flaskor kontrolleras.

Flaska som inte är ok Flaska som inte är ok Flaska som är ok