Installation

Gasinstallation inom industri, restaurang och bygg.

Man fyller gasolflaska

Skall du torka, värma, smälta eller göra något annat där gasol, naturgas eller biogas kan komma att behövas? Eller ska du kanske gå ifrån olja och börja använda gas? Då ska du kontakta oss!

Installation inom industri

Planering

Vi hjälper dig redan i planeringsstadiet med tillståndshandlingar, planering av anläggningen och ser till att du får kontakt med de olika oljebolagen som skall leverera gasolen. Gasolcisternen kan antingen köpas eller hyras.

Montage & tillstånd

När montaget är klart ser vi till att du får den utbildning, dokumentation och kunskap som krävs för en säker gasolhantering. 

Serviceavtal

Vi tecknar serviceavtal så din anläggning sköts och fungerar felfritt i många år. Läs med om våra serviceavtal och vad det innebär här.

Avslut

Så enkelt är det att anlita Gasinstallationer! Fråga oss gärna mer om vår process, eller kontakta oss för att beställa en gasinstallation!

Restauranginstallation

Många restauranger använder gasol som bränsle till spisar, grillar och värmare i sina kök.

För att installera gasol i en restaurang måste du söka tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor samt ta in entreprenör för installationen. Gas Installationer hjälper dig hela vägen. Vi kan hjälpa dig med tillståndsansökan och därefter förbereda och planera installationen av gasolen. Om du väljer en auktoriserad och kunnig gasolinstallatör, går installationen lättare och snabbare.

Checklista vid restauranginstallation 

Förvaring

Det är viktigt att gasolflaskor hanteras så att de är skyddade mot brand och så att obehöriga inte kan komma åt dem. Även ventilationen är viktig, så att ett mindre läckage kan vädras bort. Förvaringsutrymmen skyltas för att varna om att gasolflaskor finns, t.ex. för räddningstjänsten vid en brand.

Ledning och slangar

Det är viktigt att gasolledningar utformas för att förhindra läckage, samt för att skydda gasolledningen vid brand. Detta kapitel redovisar kraven som gäller för rörledningar och slangar för gasol med avseende på konstruktion, kontroll, avstånd, märkning och övriga tekniska krav, samt hur kraven kan uppfyllas.

Gasapparat

En gasapparat är en spis, grill eller annan apparat där gasolen förbränns. Det är viktigt att gasapparaten är säker att använda, t.ex. så att inte gasen riskerar att läcka ut utan att förbrännas. Gasapparater, som t.ex. gasolspisar, gasolgrillar och terassvärmare, ska vara CE-märkta och installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Explosiv atmosfär

Den som använder gasol måste se till att riskerna för att gasen läcker ut minimeras. Man ska även se till att inga tändkällor finns på de ställen där gasol ändå kan tänkas läcka ut. Syftet är att minska risken för brand och explosion.

Tillstånd

För att skydda samhället mot brand och explosion vid hantering av brandfarliga varor finns krav på att kommunen ska kontrollera viss hantering genom en tillståndsprövning. Tillstånd till hantering av brandfarlig vara krävs alltid för restauranger som hanterar mer än 2 liter gasol.