Dokument

Allmän information om gasolhantering

Män med gasolflaska

Gasol – viktiga egenskaper

Gasol är en mångsidig gas som används bl a till spisar, belysning, kaminer och kylskåp. Dessutom har gasol stor betydelse inom såväl hobby och hantverk som industri.

Gasol är energirik, miljövänlig, giftfri och fri från föroreningar. Ett kilo gasol innehåller 12,8 kWh vilket motsvarar 11 000 kcal. Temperaturen i gasol/luftlågan är teoretiskt 1 900°C och smälter lätt bl a metaller. Att koka upp en liter vatten med hjälp av gasol tar endast 2—3 minuter.

All förbränning fodrar luft och för att förbränna en m3 gasol krävs 24 m3 luft.

Flaskorna gasolen förvaras i uppfyller mycket höga krav på säkerhet och gasolen kan förvaras i dessa under obegränsad tid utan att förstöras.

Gasol är tyngre än luft men blandar sig lätt med omgivande luft. Under vissa omständigheter kan dock utläckande gasol ansamlas på lågt liggande punkter. För att varna vid gasolansamlingar eller läckage har ett illaluktande ämne tillsatts gasolen. Lukten känns redan vid mycket låga koncentrationer.