Lösviktsfyllning

Gasolfyllarna är den största aktören i Sverige där kunder som besöker våra stationer fyller sina flaskor i lösvikt. Du betalar alltså endast för den gasol vi fyller i din tub.

När du besöker oss kontrollerar vi först datumet på din flaska ifall det är dags för periodisk besiktning. Efter kontrollen gör vi en okulär kontroll av flaskan för att utesluta skador. Slutligen väger vi din flaska och fyller på den mängd som saknas – allt inom loppet av några minuter!

LPG

På våra fyllningsstationer kan du med motorgasdrift tanka din bil. Du betalar då per liter istället för per kilo.

Kan jag tanka motorgas i min fordonsgasbil?
Nej, motorgas är ett annat namn för gasol som drivmedel för fordon. Fordonsgas har 230 bars tryck och gasol har maximalt 20 bars tryck – det är inte möjligt att tanka fordon avsedda för ett annat system.

De olyckor som har inträffat i Sverige i samband med detta har berott på att hemmagjorda adaptrar har använts. Denna felaktiga hantering är olaglig. Tydliga dekaler ska finnas på stationer för fordonsgas som varnar för detta.

I Sverige är motorgasen vanligen gasol som till minst 95 procent består av propan. Internationellt används beteckningen LPG, Liquefied Petroleum Gas.

Ackrediterat gasolfyllningsföretag

Fyllning av gasolflaskor är ett riskmoment som kräver noggrannhet. Gasolfyllarna är Sveriges första företag som är ackrediterade inom gasolfyllning. Ackreditering inbegriper en extern kontroll och garanti på ett säkert arbetssätt.

Ackreditering av Swedac garanterar ett säkert arbete med hög kvalitet genom löpande kontroller. Sedan december 2016 har Gasolfyllarna haft tillsyn av Swedac och är ackrediterade enligt standarderna SS-EN 13952 och SS-EN 1439 enligt besked 2016-12-29. Se Intyg

Se swedac.se/ackrediteringar/7190

Franchise

Som franchisetagare för Gasolfyllarna får du tillgång till ett väletablerat varumärke och koncept som gör det snabbare, lättare och framförallt säkrare att starta och driva en gasolfyllningsanläggning. Befinner ni er på en av våra planerade orter där vår marknadsanalys bekräftat att det finns underlag för en gasolstation så kommer vi gärna till er och berättar om möjligheterna.

Så här går det till

Vi har satt ihop en animation som visar hur det går till när du fyller din gasol i lösvikt hos oss. Allt klart på sex snabba steg!

Kika gärna och glöm inte att dela så fler får ta del av den.