Ackrediterat gasolfyllningsföretag

Anställd på Gasolfyllarna med gasolflaska

Säker gasol med Sveriges enda ackrediterade företag

Fyllning av gasolflaskor är ett riskmoment som kräver noggrannhet. Gasolfyllarna är Sveriges första företag som är ackrediterade inom gasolfyllning. Ackreditering inbegriper en extern kontroll och garanti på ett säkert arbetssätt.

Ackreditering av Swedac garanterar ett säkert arbete med hög kvalitet genom löpande kontroller, och är i dagsläget frivilligt. Gasolfyllarna arbetar kontinuerligt med utveckling av säkerheten i verksamheten på sex orter med huvudkontor i Norrköping. Under december 2016 har Gasolfyllarna haft tillsyn av Swedac och är nu ackrediterade enligt standarderna SS-EN 13952 och SS-EN 1439 enligt besked 2016-12-28.

Fyllning av gasol på lösvikt har blivit allt vanligare på senare år, och det har blivit en diskussion i branschen om hur man säkerställer nivån på säkerhet hos de olika företagen. ”Genom att vara först med ackreditering av gasolfyllning lägger vi ribban för resten av branschen, och ser gärna att kraven för fyllning och hantering av gasol skärps”, säger kvalitetsansvarig Kenny Nordenberg.

Gasol är ett allt vanligare bränsle för restauranger, villor och i fritidssammanhang och är en biprodukt från oljeindustrin. Gasol är en säker produkt förutsatt att man följer de säkerhetsanvisningar som finns. ”Vi har alltid legat i framkant med säkerhetsarbete gällande både installationer och gasolfyllning”, säger Gasolfyllarnas områdeschef och tekniskt ansvarige Jonas Rauker.

Läs gärna mer på:
http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/7190

Kontaktperson
Jonas Rauker
Affärsområdeschef, Tekniskt ansvarig
jonas@gasolfyllarna.se

Dela inlägget

Facebook
E-post