Gasol för privat bruk

Användbarhet och flexibilitet gör att gasol är den perfekta energikällan för fritidsbruk.

Det är inte bara stora industriföretag som har nytta av gas som energikälla, den är även en flexibel möjlighet för fritidsbruk. Många väljer gasol på grund av flexibiliteten och att den är lätt att transportera, vilket gör den användbar till vardagsbruk både inomhus och utomhus, samt på campingsemestern.

Hemma
Redan idag använder många restauranger och företagskök gasol för att driva ugnar, spisar och grillar, men detta är även en möjlighet för hushållen. Värmen på en gasolspis är enklare och snabbare att styra och en värmekamin är ett bra alternativ för att värma upp huset,uterummet eller sommarstugan.

I trädgården
En gasolgrill är enkel att använda, blir snabbt varm och förorenar betydligt mindre än en kolgrill. Oftast blir även grillresultatet bättre eftersom man enkelt kan justera värmen. Med en gasolgrill har du glädje av grillen hela året. Vill man skapa lite extra trivsel och förlänga sommarkvällarna är en gasolkamin, gasolstrålbrännare och/eller terrassvärmare ett miljövänligt och effektivt val. Gasol kan även användas som ett bra alternativ till miljöfarlig ogräsbekämpning med gift.

Camping
Ska du på campingsemester är gasol oumbärlig. Camping är inte något man enbart gör på sommarhalvåret, fler och fler campingentusiaster väljer att campa även på vintern. Om du använder husvagn kan gasol användas för att värma upp husvagnen och förtältet samt att laga mat på gasolprisen i vagnen – och om du tältar kan du snabbt få fart på gasolbrännare, gasolvärmare eller grill.

Hantering av gasolflaskor

Gasol förvaras alltid i vätskeform i gasolflaskan. Det är viktigt att flaskan hanteras stående — såväl vid transport, förvaring som vid användning. Om flaskan ligger ner kan, om flaskventilen är öppen, gasolvätska tränga ut i ledningen (slangen) och fram till brännaren, där gasolen kan orsaka stötvis uppflammande lågor.

Flaskan får ej utsättas för onormal uppvärmning. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen måste alla flaskor vara försedda med en etikett som talar om hur flaskan ska hanteras, vem som fyllt den samt innehållet i flaskan.

Före och efter fyllning genomgår flaskorna en noggrann kontroll på fyllningsstationen. De flaskor som inte godkänns sorteras bort. Enligt myndigheternas bestämmelser måste alla flaskor med fastställda intervall genomgå en mer omfattande besiktning.

Förvaring och hantering av gasol

I bostad får endast hanteras brandfarlig gas för eget behov. I källares förrådsutrymme och på vind får ingen brandfarlig gas förvaras. Gasolflaskor får inte heller placeras intill en elcentral eller på plats där gnistbildning kan uppkomma.

I enfamiljshus (villor, radhus) får hanteras gasol i flaskor mindre än 30 liter (P11=27 liter). Observera att max volym som får hanteras utan tillstånd är 60 liter gasol.

I utrymme avskilt, i lägst brandteknisk klass EI 30, från bostaden, t ex eget garage eller hobbylokal, får dessutom hanteras högst två gasolbehållare större än 15 liter, d v s totalt max 60 liter.

I flerfamiljshus (lägenheter) får endast hanteras gasol i flaskor mindre än 5 liter (2012=4,8 liter), förutom på balkong där flaskor med volym upp till 30 liter får hanteras (P11=27 liter). I garage till flerfamiljshus får inga flaskor med brandfarlig gas hanteras.

Flaskor som är placerade utomhus bör förvaras i låsbart skåp, försett med ventilationsöppning upptill och nedtill, eller med låsbar huv.

För större mängd gasol än ovan angivet, måste man söka tillstånd hos den lokala brandmyndigheten.