Produktbeskrivning

För att vi ska få fylla din gasolflaska måste den vara godkänd. När du kommer till oss kontrolleras vikt, märkning och allmänt skick på flaskan. Om märkningen är otydlig eller saknas kommer flaskan att klassas som utgången. Har flaskan skador som utgör en säkerhetsrisk kommer den klassas som ej godkänd och skall kasseras.
Märkningen på flaskan kan variera, du kan läsa mer om de olika märkningarna på säkerhetssidan. Klicka här

Gasolflaskor skall kontrolleras var 10:e år i en s.k periodisk kontroll av gasolflaska.
Detta är något som tredje part utför på uppdrag av Gasolfyllarna, utförs alltså inte i egen regi.
För att hålla nere gasolpriset får våra kunder med utgångna flaskor bära kostnaden för denna kontroll.

Vid kontrollen genomgår gasolflaskan en invändig och utvändig inspektion, tryckprovning upp till 30 bar, ventilen byts vid behov samt vägning och stämpling av TARA-vikt (tomvikt) samt när kontrollen genomfördes.
Stålflaskor blästras och målas.