Industriinstallation

Skall du torka, värma, smälta eller något annat där gasol, naturgas eller biogas kan komma att behövas? Eller ska du kanske gå ifrån olja och börja använda gas?

Då skall du kontakta oss, vi hjälper dig redan i planeringsstadiet med tillståndshandlingar, planering av anläggningen och ser till att du får kontakt med de olika oljebolagen som skall leverera gasolen. Gasolcisternen kan antingen köpas eller hyras. Klicka här för att läsa mer om hyrescisterner.

När det sedan är dags att påbörja montaget ser vi till att du får rätt utrustning till din anläggning och våra montörer ser till att montaget blir fackmannamässigt utfört. Ett ackrediterat kontrollorgan kontrollerar våra svetsskarvar och utför installationsbesiktning.

När montaget är klart ser vi till att du får den utbildning, dokumentation och kunskap som krävs för en säker gasolhantering.

Vi tecknar serviceavtal så din anläggning sköts och fungerar felfritt i många år. Klicka här för att läsa om våra serviceavtal

PLANERING

TILLSTÅND

MONTAGE

AVSLUT

Vill du veta hur du slipper problem i din gasanläggning?

Håll muspekaren här

Restauranginstallation

Många restauranger använder gasol som bränsle till spisar, grillar och värmare i sina kök.

För att installera gasol i en restaurang måste du söka tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor samt ta in entreprenör för installationen.

Gas Installationer hjälper dig hela vägen. Vi kan hjälpa dig med tillståndsansökan och därefter förbereda och planera installationen av gasolen. Om du väljer en auktoriserad och kunnig gasolinstallatör, går installationen lättare och snabbare.

Checklista

Förvaring
Det är viktigt att gasolflaskor hanteras så att de är skyddade mot brand och så att obehöriga inte kan komma åt dem. Även ventilationen är viktig, så att ett mindre läckage kan vädras bort. Förvaringsutrymmen skyltas för att varna om att gasolflaskor finns, t.ex. för räddningstjänsten vid en brand

Gasolledningar och slangar
Det är viktigt att gasolledningar utformas för att förhindra läckage, samt för att skydda gasolledningen vid brand. Detta kapitel redovisar kraven som gäller för rörledningar och slangar för gasol med avseende på konstruktion, kontroll, avstånd, märkning och övriga tekniska krav, samt hur kraven kan uppfyllas

Gasapparater
En gasapparat är en spis, grill eller annan apparat där gasolen förbränns. Det är viktigt att gasapparaten är säker att använda, t.ex. så att inte gasen riskerar att läcka ut utan att förbrännas. Gasapparater, som t.ex. gasolspisar, gasolgrillar och terassvärmare, ska vara CE-märkta och installeras enligt tillverkarens anvisningar

Explosiv atmosfär
Den som använder gasol måste se till att riskerna för att gasen läcker ut minimeras. Man ska även se till att inga tändkällor finns på de ställen där gasol ändå kan tänkas läcka ut. Syftet är att minska risken för brand och explosion.

Tillstånd
För att skydda samhället mot brand och explosion vid hantering av brandfarliga varor finns krav på att kommunen ska kontrollera viss hantering genom en tillståndsprövning. Tillstånd till hantering av brandfarlig vara krävs alltid för restauranger som hanterar mer än 2 liter gasol

För kostnadsfri offert, klicka här

Villa- eller lägenhetsinstallation

Gasolspisen är en favorit som alltfler åter sätter in i sina hem. Med en gasolspis blir matlagningen till en enkel match, tack vare den direkta regleringen av värmen och den snabba effekten. Däremot är det lite klurigt att installera en gasspis, med tanke på brandsäkerheten.

I en bostad får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. I bostaden får också aerosolbehållare och engångsbehållare förvaras. Är behovet större än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas hos kommunen.

Var noga med att läsa instruktionerna som medföljer din gasolapparat. Där finns information om hur du ska använda och sköta utrustningen, hur den ska placeras i förhållande till antändbart material och vilken typ av gasolbehållare som är avsedd för just din gasolapparat. Var noga med att alltid använda reservdelar som är avsedda för gasol. Gasolapparater ska vara CE-märkta med fyra siffror efter. Dessutom ska de vara märkta ”B/P” (butan/propan, dvs. gasol) och ”30 mbar” (avser gasolens tryck efter regulatorn).

Fast gasoltank

Under förutsättning att tankflaskan är installerad enligt gällande regler får du
tanka Autogas/LPG i de flesta europeiska länder.

Kravet att tankflaskorna ska vara försedda med automatisk avstängning uppfylls
av såväl Alugas som Witkamp.

Man kan välja att ha en tankflaska eller två med gemensam påfyllning.

Anslutningen för gasuttag till gasolförbrukarna är densamma som på en tysk gasolflaska (G12, KLF/DIN 477). Adaptrar finns för svensk slanganslutning (G10, POL-gänga) till regulatorn. Nivåmätaren indikerar nivån i flaskan med hjälp av en flottör som flyter på vätskeytan. Tankflaskan är försedd med säkerhetsventil i likhet med traditionella gasolflaskor. Alugas och Witkamp tankflaskor levereras med CE-certifikat

Konsultation

Vid eventuella förändringar i er process som påverkar ert gasolbehov eller dimensionering av anläggning kan det underlätta att prata med någon som kan sin sak. Boka in en konsultation med en tekniker från Gas Installationer så hjälper vi er med era frågor och utarbetar en handlingsplan.